Turizm Rehberliği

6326 Sayılı Turist Rehberliği Mesleği Kanunu

http://www.tureb.org.tr/Uploads/6326_sayili_turist_rehberligi_meslegi_kanunu.pdf