Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği Bölümü Akademik Kurul Toplantısı 24.11.2022 tarihinde saat 15.30’da paydaşların da katılımı ile çevrimiçi olarak yapılmıştır. Toplantıda Çift Anadal Programı ve Yandal Programı açılması ve şartlarının belirlenmesi hususları görüşülmüştür. Toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Çift Anadal Programı ile İlgili Alınan Kararlar

Çift Anadal yapmak isteyen öğrencilerin bölüm müfredatında bulunan zorunlu dersler ve ikinci seçmeli yabancı dil derslerini almaları gerekmektedir.
Çift Anadal Programı için 5 birim içinden, 5 de birim dışından olmak üzere toplam 10 kişilik kontenjan açılacaktır.

Yandal Programı ile İlgili Alınan Kararlar

Yandal Programı için 5 birim içinden, 5 de birim dışından olmak üzere toplam 10 kişilik kontenjan açılacaktır.
Bölümde yandal yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki dersleri almaları uygun görülmüştür.

Turist Rehberliğine Giriş
Sanat Tarihi
Anadolu Uygarlıkları
Arkeoloji
Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü
Mitoloji
Türk Halk Bilimi
Dinler Tarihi
Türkiye Turizm Coğrafyası
Müzecilik
Yandal yapacak olan öğrenciler toplam 38 AKTS’lik ders alacaklardır.