Ziraat Fakültesi

Akademik Kadro

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Abdulkadir Çiltaş
Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postaakciltas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1065) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2000
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2001
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Adem Aksoy
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Postaaaksoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1456) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Adem Kaya
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Postaakaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2558) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 2005
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimlieri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme, 2017
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni - Yemler ve Hayvan Besleme, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Çelik
Tarım Makineleri Anabilim Dalı
E-Postaahcelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2552) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1988
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1998
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2007
 • Profesör, Atattürk Üniversitesi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postadodol@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2697) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Erdoğan
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaaerdogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2487) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Teknolojisi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Semih Uzundumlu
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Postaasuzsemi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2588) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2011
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ali Öztürk
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
E-Postaaozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2542) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1996
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2001
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Atilla Dursun
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postaatilladursun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 1990
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 1990
 • Yüksek Lisans, University of Nebraska-Lincoln, USA, College of Agricultural Sciences and Natural Resources , 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 1999
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Atilla Keskin
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Postakeskin.1@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1013) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Avni Birinci
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Postaabirinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2595) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1997
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2011
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Ziraat, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bahar Kocaman
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postabkocaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2623) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bahri Bayram
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postabbayram@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1394) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Binali Çomaklı
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Postabcomakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2534) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü,
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1981
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1989
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bülent Çetin
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postabcetin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2643) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2006
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Cafer Köse
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postackose@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1639) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2002
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ekrem Lütfi Aksakal
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
E-Postaelaksakal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1610) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Elif Dağdemir
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaelifdag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1628) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Elif Tozlu
Fitopatoloji Anabilim Dalı
E-Postaelifalpertozlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2070) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Emine Orhan
Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postaeorhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2304) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bitkisel Biyoteknoloji, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bitkisel Biyoteknoloji, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Erdal Elkoca
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
E-Postaeelkoca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2461) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2007
 • Profesör, Atattürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Erdoğan Öztürk
Endüstri Bitkileri
E-Postaerozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1571) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2006
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Erol Yıldırım
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postaeyildi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2611) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma, 1993
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1997
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ertan Yıldırım
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postaertanyil@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2718) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Seracılık Programı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 1991
 • Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2010
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fahri Yavuz
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Postafyavuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1481) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 1987
 • Yüksek Lisans, The Ohio State University, İktisat (MA), 1992
 • Yüksek Lisans, The Ohio State University, Tarım Ekonomisi (MS), 1992
 • Doktora, The Ohio State University, Tarım Politikası (PhD), 1994

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fatih Dadaşoğlu
Fitopatoloji Anabilim Dalı
E-Postafdadasoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1468) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fatih Mehmet Kızıloğlu
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postakiziloglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1103) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fatih Öz
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postafatihoz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2644) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Göksel Tozlu
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postagtozlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2609) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma, 1997
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1998
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2007
 • Profesör, Atatürk Üniv., Bitki Koruma Bölümü, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Güzin Kaban
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postagkaban@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2425) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hakan Özer
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
E-Postahaozer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2493) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1996
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1998
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Halis Gürbüz Kotancılar
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postagurbuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2520) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postahckaymak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2604) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı ,
 • Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI , 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hatice Kaya
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Postahkaraca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1397) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1998
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 2008
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hidayet Bostan
Fitopatoloji Anabilim Dalı
E-Postahbostan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2010) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İhsan Bakırcı
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaibakirci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2486) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1987
 • Yüksek Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1990
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İhsan Güngör Şat
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaigsat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2481) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İlker Angın
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postaiangin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2615) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2008
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İrfan Çoruh
Fitopatoloji Anabilim Dalı
E-Postaicoruh@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1545) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi , Bitki Koruma Bölümü, 1995
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1999
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kamil Haliloğlu
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
E-Postakamilh@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2546) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, University of Nebraska-Lincoln, Plant Breeding and Genetics, 1995
 • Doktora, University of Nebraska, Lincoln, Plant Genetics, 2000
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kenan Barik
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
E-Postakbarik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1338) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Levent Gültekin
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postalgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2095) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mahmut Sinan Taşpınar
Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postataspinar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1325) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doçent, Ataturk University, Ataturk University,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bitkisel Biyoteknoloji, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Kerim Güllap
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Postamkgullap@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2524) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2010
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Veterinerlik Bölümü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Murat Karaoğlu
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postammurat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2492) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008
 • Profesör, Atattürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Melek Ekinci
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postaekincim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2603) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Memiş Özdemir
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Postaozdemirm@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2576) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Memnune Şengül
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postamemnune@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2490) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mete Yanar
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postamyanar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2569) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1983
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1985
 • Uzmanlık, The Ohio State University, Department of Animal Science, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1995
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin Tosun
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
E-Postamtosun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2525) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 1998
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mevlüt Karaoğlu
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Postakaraoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2574) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 1997
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 1998
 • Öğretim Görevlisi, Cornell University, Animal Nutrition. New York-USA, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 2006
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Müdahir Özgül
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
E-Postamozgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2468) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atattürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 1992
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, -, 1992
 • Doçent, Atattürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 1992

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet İrfan Aksu
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postamiaksu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0,442,2312724) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 1999
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhlis Macit
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Postammacit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2573) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mükerrem Kaya
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postamkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2794) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat Aydın
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postamaydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1362) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat Külekçi
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Postamkulekci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2593) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1997
 • Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tarım işletmeciliği, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği, 2006
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarım işletmeciliği, 2015
 • Profesör, Atatürk üniversitesi, Tarım İşletmeciliği, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Gökalp Boydaş
Tarım Makineleri Anabilim Dalı
E-Postamboydas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2549) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makinaları, 1994
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makinaları, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Gürses
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postamgurses@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2488) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Şengül
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postamsengul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2489) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2001
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Süt Teknolojisi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Yaprak
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postamyaprak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2578) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1997
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 1998
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım Canbolat
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
E-Postacanbolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2471) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Bölümü, 1983
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1983
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1990
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1992
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1999
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Neslihan Dikbaş
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postaneslidikbas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2582) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doçent, Atattürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Nesrin Yıldız
Bitki Besleme Anabilim Dalı
E-Postanyildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2464) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Nurinisa Esenbuğa
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postaesenbuga@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2575) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Anapalı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postaeranapa@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2681) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Önder Çalmaşur
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postacalmasur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1166) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi, Erzurum MYO, Motor Bölümü, 1984
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 1985
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2002
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2007
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Recep Aydın
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postaraydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2561) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 1997
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2011
 • Profesör, Ziraat Fakültesi, Zootekni, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Recep Kotan
Fitopatoloji Anabilim Dalı
E-Postarkotan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1164) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2002
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2010
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Rıdvan Koçyiğit
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postarkocyigit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1399) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni,Hayvan Yetiştirme, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni,Hayvan Yetiştirme, 2014
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni, 2014
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 2018
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih Özdemir
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaozdemirs@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2723) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Saliha Çoruh
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postaspekel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2612) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji Anabilim Dalı, 2011
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Entomoloji, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Şaziye Canan Bölükbaşı Aktaş
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Postacanan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1435) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selda Örs Cırık
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postaseldaors@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2627) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2004
 • Yüksek Lisans, Mediterranean Agronomic Institute, , 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2011
 • Uzman, University of California, Research Scholar, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serdar Bilen
Bitki Besleme Anabilim Dalı
E-Postasbilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1646) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2006
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Toprak Anabilim Dalı, 2012
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sezai Ercişli
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postasercisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2599) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sırrı Şahin
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postassahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2617) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atattürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2002
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı , 2003
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2008
 • Profesör, Atattürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Songül Çakmakçı
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postacakmakci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2491) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Taşkın Öztaş
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
E-Postatoztas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2474) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Taşkın Polat
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
E-Postatpolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2406) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı , 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2011
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2012
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Tecer Atsan
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Postatatsan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2638) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ünsal Doğru
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Postaudogru@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2560) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Üstün Şahin
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postaussahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2619) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1994
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1999
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Vedat Dağdemir
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Postadagdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1368) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yasemin Kuşlu
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postaykuslu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422313466) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖL. , 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖL., 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA, 2008
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yavuz Topcu
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Postayavuztopcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1393) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2006
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği Anabilimdalı, 2008
 • Doçent, Ataturk University, Tarım İşletmeciliği Anabilimdalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yıldıran Yıldırım
Tarım Makineleri Anabilim Dalı
E-Postayildiran@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1997
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2002
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2007
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ahmet Akköse
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaakkose@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2522) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği A.B.D, 2012
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Aycan Mutlu Yağanoğlu
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Postamyagan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2583) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Cihat Yıldız
Tarım Makineleri Anabilim Dalı
E-Postacyildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2622) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2008
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tarım Makineleri Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Elif Feyza Topdaş
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postaefeyza.topdas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2729) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği A.B.D, 2012
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği A.B.D, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Emel Öz
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postaemel.oz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1625) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Emre Çomaklı
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
E-Postaemrecomakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422311641) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2013
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Hukuk Bölümü/Adalet Proğramı, 2017
 • Yüksek Lisans, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Toprak Bilim Dalı, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Esin Dadaşoğlu
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
E-Postaedadasoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2535) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Fazilet Parlakova Karagöz
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Postaf.parlakova@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1489) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Feyza İçoğlu Aksakal
Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postaficoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1351) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Gülçe İlhan
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postagulce.ilhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1679) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Gürsel Özkan
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Postagozkan08@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1680) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehtap Bayır
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postamehtap.bayir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1079) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Melih Okcu
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Postamelihokcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2403) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed Küpe
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Postamuhammed.kupe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2641) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2009
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Bağ Yetiştirme ve Islahı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Nuray Demir
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Postaipcioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2591) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atattürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Okan Demir
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Postaokandemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2587) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şaban Çelebi
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Postascelebi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2565) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sadrettin Yüksel
Zootekni Bölümü
E-Postasyuksel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Semra Çiçek
Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postasemra.cicek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5661) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şeyma Şişik Oğraş
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaseymasisik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1623) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinan Kopuzlu
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Postaskopuzlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2567) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, 2010
 • Doçent, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Adil Aydın
Bitki Besleme Anabilim Dalı
E-Postaadil@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2472) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Türkyılmaz
Zootekni Bölümü
E-Postadogan.turkyilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2559) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme, 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Yetiştirme, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Elif Yağanoğlu
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
E-Postaelifyaganoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2470) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Besleme,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Esma Yiğider
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postaesma.yigider@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1426) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Esra Arslan Yüksel
Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postaesra.arslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6096) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı,
 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Hacımüftüoğlu
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
E-Postafazil@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2465) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Bölümü, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferid Aydın
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postaferay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2479) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çoban
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
E-Postafurkan.coban@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2543) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, USAMV Cluj-Napoca, Agricultural Science, 2011
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Prog. Tarla Bitkileri Bölümü, 2012
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Anabilim Dalı, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Meral Aktaş
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postahacer.meral@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2484) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Haktan Aktaş
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postahaktan.aktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2482) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yüksel
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postamehmet.yuksel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2640) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği A.B.D,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği A.B.D, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve Şenol Kotan
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postamerves@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1352) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Pamukkale Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2012
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre Terzioğlu
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Postamurat.terzioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2485) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nur Ertek Tosun
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
E-Postanertek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2385) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Raziye Kul
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Postaraziye.kul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2597) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Recep Yanık
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postarecep.yanik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2708) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Severoğlu
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Postasedat.severoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2530) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kodaz
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Postaselcuk.kodaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2540) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Fatih Özdemir
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postaveysel.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3960) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bulak Korkmaz
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postayesim.bulak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1140) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gürbüz
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postazeynepgurbuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 2703) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sönmez
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
E-Postazeynepsonmez@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422312434) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ahmet Hakan Akbulut
Ziraat Fakültesi
E-Postahakanak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1733) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Melek Güçlü
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postamelek.gudek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2326) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, BİTKİ KORUMA,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, entomoloji bilim dalı,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Merve Yüce
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Postamerve.yuce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (+90 442 231 2526) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Mustafa Çomaklı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
E-Postamustafa.comakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2618) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Serap Diler
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postaserdiler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2616) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Tuba Karabacak
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Postatuba.k@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2639) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Ülkü Dağdelen Türkyılmaz
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postaulku@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2562) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Yeşim Bedir
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postayesim.yavilioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2483) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Zehra Toktay
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Postazehra.toktay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2527) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ali Kaya
Zootekni Bölümü
E-Postaalikaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2580) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D,,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü,
 • Lisans, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2016
 • Yüksek Lisans, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D,, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ayşenur Aslan
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Postaaysenur.aslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2610) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Batuhan Dilber
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Postabatuhan.dilber@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2660) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Beyzanur Budak
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
E-Postabeyzanur.budak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (24 07) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Cenk Keskin
Bitki Koruma Bölümü
E-Postacenkkeskin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2408) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Elif Ekiz
Gıda Mühendisliği Bölümü
E-Postaelifekiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ferda Nur Özdemir
Tarım Ekonomisi Bölümü
E-Postaferdanur.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3749) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Gaye Akçelik
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
E-Postagayeakcelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1474) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Handan Uğuz
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Postahandanuguz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2533) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genetik,
 • Lisans, Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Genetik, 2018
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Hasan Kartay
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Postahasan.k@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 2014
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Hüseyin Aydın
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
E-Postahuseyinaydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0312 231 16 40) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kübra Ekinci
Zootekni Bölümü
E-Postakubraekinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422311988) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyometri ve Genetik,
 • Lisans, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Zootekni, 2017
 • Yüksek Lisans, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyometri ve Genetik, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Altun
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Postamehmetaltun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2621) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Hakan Özdemir
Tarım Makineleri Anabilim Dalı
E-Postaozdemir.m@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2547) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Oğuz Fatih Ergün
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Postaoguzergun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2583) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Yetiştirme ve Islahı,
 • Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Serpil Tıraşcı
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Postaserpiltirasci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422312709) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sıraç Topdemir
Tarla Bitkileri Bölümü
E-Postasiract@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240

Eğitim