Ziraat Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Başkan)

Dekan

 Prof. Dr. Vedat DAĞDEMİR (Üye) 

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Bahri BAYRAM (Üye) 

Zootekni Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Mustafa Yıldırım CANBOLAT (Üye) 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Metin TOSUN (Üye) 

Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Göksel TOZLU (Üye) 

Bitki Koruma Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Bahar KOCAMAN (Üye) 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Yıldıran YILDIRIM (Üye) 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ (Üye) 

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Mustafa ŞENGÜL (Üye) 

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Mahmut Sinan TAŞPINAR (Üye) 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Haluk Çağlar KAYMAK (Üye) 

Profesör Temsilcisi

 Prof. Dr. Kenan BARİK (Üye) 

Profesör Temsilcisi

 Prof. Dr. Elif Tozlu (Üye) 

Profesör Üye Temsilcisi

 Doç. Dr. Cihat Yıldız (Üye) 

Doçent Temsilcisi

 Doç. Dr. Şeyma Şişik Oğraş (Üye) 

Doçent Üye Temsilcisi

 Dr. Öğr.Selçuk Kodaz (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

 Mücahit DEMİR (Raportör) 

Fakülte Sekreteri