Ziraat Fakültesi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 17 Kasım 1958 tarihinde öğretime açılmıştır. 

Land-grant tipi üniversite misyonuna uygun olarak, 1961 yılında Fakülte bünyesinde “Zirai Araştırma Enstitüsü” adıyla, 1984 yılında “Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi” adını alan özel bir birim oluşturulmuştur. 

Diğer taraftan kuruluşundan kısa bir süre sonra ABD-Nebraska Üniversitesi ile 10 yıllık işbirliği yapan fakülte, çok sayıda öğretim elemanının karşılıklı değişiminde büyük bir başarı sağlamış, özellikle Nebraska Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, fakültemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Son dönemlerde ise ABD Ohio State Üniversitesi ve New York Üniversiteleri (SUNY) ile benzer bir program başlatılmış ve her yıl belli sayıda öğretim elemanımızın kısa dönemlerle bu üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapmasına fırsat sağlanmıştır. 

Fakülte, kuruluşundan günümüze kadar aralıksız eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetleriyle önemli hizmetler sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Kuruluşundan kısa bir süre sonra da lisansüstü öğrenime başlayarak ülkemizin ihtiyacı olan ihtisaslaşmış meslek adamı ve özellikle daha sonra kurulmuş olan üniversitelerde görev alan çok sayıda bilim adamının yetiştirilmesinde önemli bir hizmet yapmıştır. 

Fakülte 10.000’in üzerinde Ziraat Yüksek Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarı mezun etmiş; çok sayıda ders notu, ders kitabı ve makale yayınlamış; bilimsel kongre ve sempozyumlar düzenlemiştir. 

Lisans düzeyindeki mühendislik öğretiminin yanı sıra, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora öğrenimini Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.