Ziraat Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Geleceğe Bakış

Atatürk Üniversitesi misyon ve vizyonunu yansıtan bir slogan (Hayatın Hizmetinde, hep ileriye…) belirlemiştir. “Hayatın Hizmetinde” misyon alanını, “Hep İleriye” ise vizyon alanını ifade etmektedir.

Misyon

“Hayatın Hizmetinde”

Bölge ve ülke tarımına katkı sağlamak, kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine öncülük etmek, ileri teknolojiye dayalı uygulamalar ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmek; güncel ve etkin eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırma yaparak uygulamaya aktarabilen, sanatsal ve evrensel değerlere sahip mezunlar vererek ülke ekonomisine değer katmaktır.

Vizyon 

“Hep İleriye”

Kendisini sürekli geliştirdiği gibi bölgesindeki dönüşümlerde de ‘adı gibi öncü’ ve yeni nesil bir dünya üniversitesi olmak yolunda emin adımlarla ilerleyen Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan fakültemiz; eğitim kalitesi; araştırmaları, projeleri, tarım 4.0 ve akıllı tarım çalışmaları ile uluslararası düzeyde öncü bir fakülte olmayı amaçlamaktadır.