Deprem Araştırma Merkezi

Altyapı

İlk sismik kayıt şebekesini Rusya’dan temin edilen analog tip tek ve üç bileşenli sismometrelerle 1990 lı yıllarda oluşturan Merkezimiz, 1998 yılından itibaren Rektörlük imkânları ile temin edilen 10 adet modern geniş bant sismograf ve iki ivme ölçere sahiptir. Sismograflarımız Doğu Anadolu’nun en kuzey doğu ucundaki Posof ve Akyaka’dan Erzincan-Üzümlü’ye kadar geniş bir alanı kapsamakta olan modern istasyon yapılarına yerleştirilmiştir. Tekniğine uygun kurulmuş istasyonlarımızdan Dünya standartlarında, en düşük gürültü seviyesinde kayıt alınmaktadır.
 Merkezimiz, yaptığı protokollerle, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Gürcistan Sismoloji Merkezi ile de veri paylaşmaktadır; bu şekilde Doğu Anadolu ve Kafkaslardan toplam 26 noktadan gerçek zamanlı ve sürekli ter hareketi izlenmekte, Merkezimizde çözümleme yapılmakta ve veri tabanına işlenmektedir.
 Merkezimiz ayrıca, uluslar arası ajansların işlettiği küresel konumlandırılmış 70 istasyondan akan tam zamanlı veri ile dünya genelinde deprem takibi yapabilmektedir. Merkezimize lisanslı SEISCOMP programı ile dünya genelinde 4.5’tan büyük tüm depremler merkezimizde anında çözümlenmektedir.
 Merkezimizde, kendi kayıt ağımızla tespit edilen yerel (600 km) ve bölgesel (1500 km) ve uzak (küresel) depremlerin çözümlemesi SEISAN programı ile yapılmaktadır. Konumu ve derinliği tespit edilen yakın depremler için Richter (Ml) ve Moment (Mw) büyüklükleri, uzak depremlerin cisim dalgası (Mb ve MB) ve yüzey dalgası (MS) büyüklükleri hesaplanmaktadır. Yerel depremlerden önemli görülenler için fay çözümleri de yapılmaktadır. Kurulu program grubu ile sismoloji ve deprem mühendisliği ile ilgili her türlü akademik araştırma yapılabilmektedir. 1900 yılından itibaren Doğu Anadolu’da kaydedilebilmiş tüm depremlere ilişkin bilgiler de veri tabanımızda bulunmaktadır.
 Merkezimiz bütçe imkânları el verdiğince, Doğu Anadolu da özellikle Erzurum il sınırları içerisinde kayıt ağını genişletme ve depremi farklı parametrelerle takip için alternatif istasyonlar oluşturma çabasındadır.