Deprem Araştırma Merkezi

Altyapı

İlk sismik kayıt şebekesini Rusya’dan temin edilen analog tip tek ve üç bileşenli sismometrelerle 1990 lı yıllarda oluşturan Merkezimiz, 1998 yılından itibaren Rektörlük imkânları ile temin edilen 10 adet modern geniş bant sismograf ve iki ivme ölçere sahiptir. Sismograflarımız Doğu Anadolu’nun en kuzey doğu ucundaki Posof ve Akyaka’dan Erzincan-Üzümlü’ye kadar geniş bir alanı kapsamakta olan modern istasyon yapılarına yerleştirilmiştir. Tekniğine uygun kurulmuş istasyonlarımızdan Dünya standartlarında, en düşük gürültü seviyesinde kayıt alınmaktadır.
 Merkezimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Doğu Anadolu bölgesinde konumlandırılmış olan toplam 25 adet deprem istasyonundan yer hareketleri izlenmekte, Merkezimizde çözümleme yapılmakta ve veri tabanına işlenmektedir.
Merkezimizde lisanslı SEISCOMP programı ile dünya genelinde büyük depremler merkezimizde otomatik çözümlenmektedir.
Yerel depremlerden için fay çözümleri de yapılmaktadır. Kurulu program grubu ile sismoloji ve deprem mühendisliği ile ilgili her türlü akademik araştırma yapılabilmektedir.

Son Depremler Hakkında

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 40 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının Ülke genelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki “Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel  yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı  olarak Başkanlığa aktarır.

Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi  temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur” hükmü bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz AFAD ile koordinasyonlu şekilde deprem gözlem ağlarını işletmekte olup, müdürlüğümüzün deprem konumlarını ilan etme yetkisi bulunmamaktadır.

Birimimiz elde ettiği veriler ile bölgede sismoloji çalışmaları yürütmektedir.

İlgili çalışmalara web sitemiz yayınlar sekmesinden ya da internet üzerinden arama motorları ile erişilebilmektedir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.