Deprem Araştırma Merkezi

Projeler

Devam Eden Projeler

  1. Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerindeki Bingöl Sismik Boşluğu’nun Fay Yapısı ile Bingöl İli Merkez İlçesi’nin Yerel Zemin Etkilerinin Araştırılarak Sahaya Özel Sismik Tehlike Analizinin Yapılması, TUBİTAK-1001
  2. Adıyaman Fayı’nın (Doğu Anadolu Fay Zoınu’nun Güney Kolu) Deprem Üretme Potansiyelinin Paleosismolojik, Jeomorfolojik ve Sismolojik Yöntemlerle İncelenmesi, Fırat Üniversitesi BAP Deprem Çalışmaları Özel Çağrı

Tamamlanmış:
1. Erzurum Şehir Merkezi Batı Kesiminin Geoteknik Haritalanması, Yön. Dr. Salih Bayraktutan. Atatürk Ün., BAP. 1999.
2. Deprem Kayıt Sisteminin Modernizasyonu ve Sismik Kayıt İstasyonlarından Kesintisiz Veri Aktarımı, Yön: Dr. Yüksel Özdemir, Ataürk Ün. BAP, 2002.
3. Doğu Anadolu Sismik Kayıt Şebekesi Ağının Genişletilmesi, Yön: Dr. Yüksel Özdemir, Atatürk Ün. BAP, 2004.
4. Erzurum ve Yakın Çevresinde Depremlerin Öncesinden Haber Verilmesine Yönelik Sıcak Su Kaynaklarının Kimyasal Analizi ile Değişimlerinin İzlenmesi, Yön: Dr. Hamit Çakıcı, 2005.
5. Erzurum Ovasında Tabakalaşma ve Yer altı Suyu Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Jeofizik Araştırma, Yön: Dr. Mehmet Özyazıcıoğlu, Atatürk Ün. BAP, 2009.

6.Udap -Ç- 12-5 nolu Proje Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağı İçin Manyetüt Kalibilasyon Yrd.Doç.Dr.Mehmet H.ÖZYAZICIOĞLU

7. Bap 2012-195 Doğu Anadolu Gözlemevi Yerleşkesinde Gürültü Ölçümü ve sismik riskin belirlenmesi (2012) Yrd.Doç.Dr.Mehmet H.ÖZYAZICIOĞLU

8. Udap-Ç-14-03 nolu proje Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağında Veri Kalitesinin Artalan Gürültüsünün Analizi ve Belirlenmesi. Yrd.Doç.Dr.Mehmet H.ÖZYAZICIOĞLU

9. ÖZER Ç., PERK Ş., BAYRAM R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ATA-NET DEPREM AĞINDAKİ ARIZALI İSTASYONLARIN ONARIMI, 2019 -2020.Son Depremler Hakkında

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 40 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının Ülke genelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki “Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel  yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı  olarak Başkanlığa aktarır.

Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi  temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur” hükmü bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz AFAD ile koordinasyonlu şekilde deprem gözlem ağlarını işletmekte olup, müdürlüğümüzün deprem konumlarını ilan etme yetkisi bulunmamaktadır.

Birimimiz elde ettiği veriler ile bölgede sismoloji çalışmaları yürütmektedir.

İlgili çalışmalara web sitemiz yayınlar sekmesinden ya da internet üzerinden arama motorları ile erişilebilmektedir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.