Deprem Araştırma Merkezi

Yönetimden Mesaj

Doğu Anadolu Bölgesindeki yer bilimi problemlerine çözüm bulmak amacıyla 1989 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, sismik risk ve tehlikenin belirlenmesi ve çok disiplinli bilimsel çalışmalar yürüterek (Jeofizik, Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği) hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bilimsel tecrübe ve teknolojik imkanlardan yararlanarak doğal afetlere bağlı can ve mal risklerini en aza indirgemek, doğal afetler konusunda yerel yönetimlere destek olmak ve yerel halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak en önemli hedeflerimizin başında gelmektedir. Uluslararası standartlarda araştırma laboratuvarı, sismometre ve yazılımlara sahip olan merkezimizde sismoloji ve deprem mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bölgesel deprem gözlem istasyon ağı ile kaydedilen verileri 7/24 anlık izleyip  analiz ederek bölge halkının ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyi ölçümlere dayalı olarak kaynağından sağlayarak, Türkiye’nin diğer bölgeleri için rol-model olacak üniversite/kamu/yerel yönetim işbirliği modelini Doğu Anadolu Bölgesinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.