Deprem Araştırma Merkezi

Yayınlar

AYDIN, U., Pamuk, E., ÖZER, Ç., (2022) Investigation of soil dynamic characteristics at seismic stations using H/V spectral ratio method in Marmara Region, Turkey. NATURAL HAZARDS, cilt.110, sa.1, ss.587-606,2022

ÖZER Ç., Ozturk S.,Pamuk E., (2021) Tectonic and structural characteristics of Erzurum and its surroundings (Eastern Turkey): a detailed comparison between different geophysical parameters. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.31, sa.1, ss.85-108,2021

BAYRAK E., ÖZER Ç., (2021) The 24 January 2020 (Mw6.8) Sivrice (Elazig, Turkey) earthquake: a first look at spatiotemporal distribution and triggering of aftershocks. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.14, sa.22, 2021

ÖZER Ç. (2021). 4-D tomographic change of V-p and V-p/V-s structure before destructive earthquakes: a case study of the Sivrice-Elazig earthquake (mw=6.8), Eastern Turkey. NATURAL HAZARDS, cilt.108, sa.2, ss.1901-1917,2021

BAYRAK E., ÖZER Ç., ÇAKICI H., KOCADAĞİSTAN M.E. (2021). 24 Ocak 2020 Sivrice (Türkiye) Depremi (Mw6.8): Yer Hareketi Tahmin Denklemlerinin Değerlendirilmesi ve Mikrotremor Çalışmaları. Türk Deprem Araştırma Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.125-148,2021

Pamuk E., ÖZER Ç. (2020). The Site Effect Investigation with Using Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio Method on Earthquake Data, South of Turkey. GEOTECTONICS, cilt.54, sa.4, ss.563-576,2020

MULUMULU E., ÖZER Ç., GÖK E., GARCİA C., POLAT O.D. (2020). 3-D Upper crustal velocity structure of the Inner Gulf of Izmir fromambient noise tomography. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.1, ss.255-264, 2020

PAMUK E., ÖZER Ç. (2020). Rayleigh dalgası Eliptisitesi kullanılarak S-Dalga Hız Yapısının Elde Edilmesi: Erzurum Örneği Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.41, sa.2, ss.147-168, 2020

BAYRAK E., ÖZER Ç., PERK Ş. (2020). Erzurum ve Çevresi İçin Gerilme Tensör ve Coulomb Analizleri. Türk Deprem Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.101-114,2020

ÖZER Ç., BAYRAK E. (2020). Coulomb Stress Changes after 11 May 2017 Askale-Erzurum(NETurkey) Earthquake (Mw= 4.7). International Journal of Earth Sciences Knowledge and Applications, cilt.2, sa.1, ss.13-18, 2020

GÖK E., ERDEM M., ÖZER Ç., (2020) KOCAELİ VE ÇEVRESİ İÇİN COULOMB GERİLME ANALİZİ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1-11,2020

BAYRAK E., ÖZER Ç., PERK Ş. (2020). The Ground-Motion Attenuation Comparison: A case study for the 2017/05/11 Askale earthquake (Mw4.7) Brilliant Engineering, cilt.1, sa.3, ss.22-26,2020

ÖZER Ç. (2020). Investigation of Soil Amplification in North Cyprus Journal of the Earth and Space Physics, cilt.45, sa.4, ss.53-61,2020

ÖZER Ç., ÖZYAZICIOĞLU M.H., GÖK E., POLAT O.D. (2019). Imaging the Crustal Structure Throughout the East Anatolian Fault Zone, Turkey, by Local Earthquake Tomography. PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, cilt.176, sa.6, ss.2235-2261,2019

ÖZER Ç., ÖZYAZICIOĞLU M.H. (2019). The local earthquake tomography of Erzurum(Turkey) geothermal area La tomografía de terremoto local del área geotérmica de Erzurum(Turquía). Earth Sciences Research Journal, cilt.23, sa.3, ss.209-223,2019

ÖZER Ç. (2019). Determination of 3-D crustal seismic velocity structure beneath Hatay and surroundings. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, sa.4, ss.2215- 2227,2019

ÖZER Ç. (2019). Erzurum ve Çevresi Yerel Zemin Etkilerinin SSR ve HVSR Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması. Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, cilt.21, ss.247-257,2019

ÖZER Ç., Gok E., Polat O. (2018) Three-Dimensional Seismic Velocity Structure of the Aegean Region of Turkey from Local Earthquake Tomography. ANNALS OF GEOPHYSICS, cilt.61, sa.1,2018.

Özyazıcıoğlu, M. (2014). Spherical Wave Propagation in a Poroelastic Medium with Infinite Permeability: Time Domain Solution, The Scientific World Journal, Volume 2014 (2014), February, Article ID 813097, pp.1-10DOI:10.1155/2014/813097.

Utheim, T.; Havskov, J.; Ozyazicioglu, M.; Rodriguez, J.; Talavera E. (2014).RTQUAKE, a real time earthquake detection system integrated with SEISAN, Seismological Research Letters, V.85 (No.3), pp. 735-742 DOI: 10.1785/0220130175.

Orhan, S.N.; Ozyazicioglu, M. (2014). Determination Of Collapse Load Of Single Span Circular Masonry Arch Bridges By The Methods Of Limit Analysis, Pamukkale Journal of Eng. Sci. (Ref. Code : PAJES – 28863)  (Accepted for publication, in Turkish).

Özyazıcıoğlu, M. (2013). Sudden pressurization of a spherical cavity in a poro-elastic medium, Mathematical Problems in Engineerimg, Volume 2013 (March), Article ID 632634. DOI: 10.1155/2013/632634.

Özyazıcıoğlu, M. (2013). Van earthquake of 2011 in its first year.,YapıDünyasıDergisi, No.202-203, pp. 23-25 (in Turkish).

Orhan, S.N.; Ozyazicioglu, M. (2012). Sternum kapamayöntemleri, Sakarya University Journal of Science, V.16(3), pp.342-348,DOI: 10.5505/saufbe.2012.25733 (in Turkish).

Yildiz, E.; Özyazıcıoglu, M.; Özkan, Y., (2010). Lateral Pressures on Rigid Retaining Walls. A Neural Networks Approach, GaziÜniv. FBE Dergi,23(2), pp.201-210.

M.Y. Özkan, M. Özyazicioglu and U.D. Aksar(2006). An evaluation of Güldürcek dam response during 6 June 2000 Orta earthquake, Soil Dynamics and Earthquake Engng, Volume 26, Issue 5, pp.405-419. (May 2006), DOI ::10.1016/j.soildyn.2005.10.007.

S. Ozkuzukiran, M.Y. Ozkan, M.Ozyazicioglu, G.S. Yildiz(2006).“Settlement behaviour of a concrete faced rock-fill dam”, Geotechnical and Geological Engineering, V.24 (6), pp.1665–1678. (December 2006), DOI :10.1007/s10706-005-5180-1.

Özyazıcıoğlu, M., Yazıcı, Ş. (1999). Quantification of ductility of double reinforced rectangular R/C beams, AİGM DepremAraştırmaBülteni, V.26, No.79, pp.104-117. (in Turkish)

Son Depremler Hakkında

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 40 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının Ülke genelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki “Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel  yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı  olarak Başkanlığa aktarır.

Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi  temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur” hükmü bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz AFAD ile koordinasyonlu şekilde deprem gözlem ağlarını işletmekte olup, müdürlüğümüzün deprem konumlarını ilan etme yetkisi bulunmamaktadır.

Birimimiz elde ettiği veriler ile bölgede sismoloji çalışmaları yürütmektedir.

İlgili çalışmalara web sitemiz yayınlar sekmesinden ya da internet üzerinden arama motorları ile erişilebilmektedir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.