Deprem Araştırma Merkezi

Toplumsal Katkı

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

  1. Depreme Hazır mıyız?
  2. Forum Erzurum Avm Ziyaretçilerine Yönelik Deprem Bilinçlendirme Eğitimi
  3. TRT Erzurum Radyosunda Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler Hakkında Bilgilendirme
  4. Muhtarlara Yönelik Deprem Bilincinin Arttırılması Eğitimi
  5. Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Deprem Farkındalık Eğitimi
  6. Özel Gereksinimli Bireyler İçin Deprem Farkındalık Eğitimi
  7. İlkokul Düzeyinde Deprem Farkındalık Eğitimi
  8. Ortaokul Düzeyinde Deprem Farkındalık Eğitimi
  9. Lise Düzeyinde Deprem Farkındalık Eğitimi
  10. Depremden KorkmuyorumSon Depremler Hakkında

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 40 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının Ülke genelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki “Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel  yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı  olarak Başkanlığa aktarır.

Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi  temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur” hükmü bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz AFAD ile koordinasyonlu şekilde deprem gözlem ağlarını işletmekte olup, müdürlüğümüzün deprem konumlarını ilan etme yetkisi bulunmamaktadır.

Birimimiz elde ettiği veriler ile bölgede sismoloji çalışmaları yürütmektedir.

İlgili çalışmalara web sitemiz yayınlar sekmesinden ya da internet üzerinden arama motorları ile erişilebilmektedir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.