Pasinler Meslek Yüksekokulu

Harita Kadastro

Harita Kadastro Programı

HARİTA VE KADASTRO NEDİR? NEDEN BU PROGRAMI OKUMALISINIZ?


Harita kadastro programının amacı, barj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.


PROGRAMIN AMAÇLARI

Harita Kadastro Programının amacı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, harita ve kadastro alanında meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilerimize, başta mühendislik çalışmaları olmak üzere farklı uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu her ölçekteki harita üretimini ve mühendislik projelerinin araziye uygulanması için gerekli olan mesleki bilgileri teorik ve uygulamalı dersler ile aktarmak hedeflenmektedir. Eğitim programı, teknolojik gelişmeler paralelinde değişen ve yenilenen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncel tutularak hazırlanmaktadır.

 

Tanıtım sunumunu indirmek için tıklayınız.