Pasinler Meslek Yüksekokulu

Staj

Staj İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

  1. Pasinler MYO Zorunlu Staj işlemleri Atatürk Üniversitesi Zorunlu Staj Uygulama Esaslarına göre yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak Zorunlu Stajlar için e-devlet kapısı üzerinden Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Kariyer Kapısı detayları için tıklayınız.
  2. Zorunlu Staj ön başvuru (Zorunlu Staj başlangıç tarihinden 20 gün önce yapılır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Zorunlu Staj tarihleri için tıklayınız.)
  3. Zorunlu Staj ön başvurusu aşamaları tamamlanır (OBS Yol haritası için tıklayınız). Her bölüm için kabul edilen staj yapılabilecek kurum ve kuruluşlar bölümlerin “Staj İşlemleri” sekmesinde yer almaktadır.
  4. OBS üzerinden başvurusu tamamlanan zorunlu staj ön başvuru formunun çıktısı alınır ve zorunlu staj yapılacak ilgili kurumlar tarafından imzalanıp mühürlettirilir.
  5. İlgili kuruma onaylattırılan form Bölüm Zorunlu Staj komisyon başkanı ve Yüksekokul Zorunlu Staj Komisyon başkanı tarafından onaylandıktan sonra Zorunlu Staj başvurusu tamamlanmış olur. (Zorunlu Staj komisyon ve Yüksekokul Zorunlu Staj komisyon başkan bilgilerini bölüm web sayfasından ulaşabilirsiniz).
  6. Onay işlemleri tamamlanan form Yüksekokul Bilgi ve Belge Yönetim Bürosu’na teslim edilir.
  7. Bilgi ve Belge Yönetim Bürosundan Zorunlu Staj belgeleri (Zorunlu Staj defteri, Zorunlu Staj ekleri, değerlendirme evrağı, vb.) teslim alınır.
  8. Ön başvuruda belirttiğiniz Zorunlu Staj tarihlerinde Zorunlu Stajınızı gerçekleştirebilirsiniz.
  9. Zorunlu Stajı belirtilen tarihlerde tamamladıktan sonra Zorunlu Staj defteri (her sayfası ilgili bölüm tarafından kabul edilen yetkili tarafından mühürlü ve onaylı), Zorunlu Staj ekleri (proje, resim, bilgisayar programı, yazılı görsel materyaller, vb.) ve değerlendirme evrağı (mühürlü ve ağzı kapalı zarfta) Yüksekokul Bilgi ve Belge Yönetim Bürosuna teslim edilecektir.
  10. İlgili Zorunlu Staj defterleri ilgili bölümlerin Zorunlu Staj komisyonları tarafından mülakat sınavı yapılarak OBS üzerinden notları ilan edilecektir.