Pasinler Meslek Yüksekokulu

Organizasyon Şeması, Kurul ve Komisyonlar

Prof. Dr. Taner TEKİN

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK

Müdür Yardımcısı

                 Mahmut İNCESU

               Yüksekokul Sekreteri

 • Strateji
 • Vizyon, Misyon
 • Stratejik Plan
 • Odak Alanlar
 • Ortaklıklar
 • Birimin Değerleri
 • Bütçe ve Mali Planlama
 • Yatırımlar
 • Varlık Yönetimi
 • Birim Tasarım ve Dönüşüm Faaliyetleri
 • BT ve Dijitalleşme
 • Kalite/Akreditasyon
 • İletişim ve Marka
 • Performans Yönetimi
 • Teknokent ile İlişkiler
 • Kriz Yönetimi
 • İnsan Kaynakları
 • Etik
 • Eğitim-Öğretim
 • Uluslararasılaşma
 • Kütüphane ve Dökümantasyon
 • Öğrenci İşleri
 • Yayın evi
 • Öğrenci Yaşamı
 • Burslar
 • Mezunlarla İlişkiler
 • Kariyer Planlama
 • Eğitimde Mükemmeliyet Modeli
 • Ar-Ge ve Fon Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
 • Araştırma İş Birlikleri
 • Sanayi ile İlişkiler
 • Kamu STK ve Girişimcilerle İlişkiler
 • Araştırmacı Geliştirme
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri
 • SDG Stratejileri
 • Toplumsal Katkı
 • Kültürel İşler
 • Spor
 • Proje Temelli Araştırma
 • Toplumsal Katkı Entegresyonu (ATA-KÖK Yönetimi)
 • İdari Birimler
 • Fakülte Sekreterlik Mali İşler
 • Dahili İşler
 • Teknik Hizmetler
 • Çevre Düzenleme ve Temizlik
 •  Koruma ve Güvenlik
 • Atık Yönetimi
 • Ulaşım
 • İnşaat
Prof. Dr. Taner TEKİN Müdür –Yüksekokul Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK Müdür Yrd. (Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.)
Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ Müdür Yrd. (İnşaat Bölümü Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KAYA Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hamit ÇAKICI Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı
Öğretim Gör. Atilla ŞENOL Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkan V.
Öğr. Gör. İbrahim Halil HAYALİOĞLU Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkan V.
Öğr. Gör. Dr. Murat KURNUÇ Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Başkan V.
Öğr. Gör. Ferhat BOZTOPRAK Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkan V.
Furkan KÖKTÜRK Öğrenci Temsilcisi
 

Prof. Dr. Taner TEKİN

Müdür – Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK 

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ 

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hamit ÇAKICI 

Üye 

Dr. Öğretim Üyesi Nilgün KAYA

Üye 

Mahmut İNCESU  

Raportör 

Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hamit ÇAKICI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KAYA

Üye

Öğr. Gör. Dr. Murat KURNUÇ 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KAYA Üye
Öğr. Gör. Dr. Murat KURNUÇ Üye
Öğr. Gör. Veysel DEĞEN Üye
Öğr. Gör. Daha ORHAN Üye
Berk Kara Öğrenci Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hamit ÇAKICI

Üye

Öğr. Gör. Ebubekir KABA

Üye

Öğr. Gör. Süha GÖKALP

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK

Başkan

Öğr. Gör. Murat ÖZDEMİR

Üye

Öğr. Gör. Murat KARADAŞ

Üye

Öğr. Gör. Zeki BİLEN

Üye

Prof. Dr. Taner TEKİN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK 

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ 

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Hamit ÇAKICI

Başkan

Öğr. Gör. Ebubekir KABA

Üye

Öğr. Gör. Daha ORHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK

Başkan

Öğr. Gör. Veysel DEĞEN

Üye

Öğr. Gör. Suha GÖKALP

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ

Başkan

Öğr. Gör. Ferhat BOZTOPRAK

Üye

Öğr. Gör. Suha GÖKALP

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK

Başkan

Öğr. Gör. Daha ORHAN 

Üye

Mahmut İNCESU (Yüksekokul Sekreteri)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur ÇELİK 

Başkan

Öğr. Gör. Ferhat BOZTOPRAK 

Üye

Sebahattin TEKİN 

Üye

ARGE Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Daha ORHAN

Başkan

İletişim Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Ebubekir KABA

Başkan

ERASMUS – FARABİ – MEVLANA Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KAYA

Başkan

Kariyer Etkinliği Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. Murat KURNUÇ

Başkan

İş Güvenliği ve Risk Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Zeki BİLEN

Başkan

Ders – Sınav Program Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Arif Emre SAĞSÖZ

Başkan

Öğr. Gör. Zeki BİLEN

Üye

Öğr. Gör. Halil MUTİ

Üye