Pasinler Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; gerek kamu kuruluşlarındaki gerekse özel sektör işletmelerindeki yöneticilerin örgütsel ve yönetsel görevlerinde rol alan, yöneticinin yapmış olduğu faaliyetlere destek veren, bürolardaki  işlerin planlı ve aksamadan yürütülebilmesi için çalışacak iş gücünün yetiştirilmesini sağlayan ön lisans programıdır.