Pasinler Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi

Meslek yüksekokulumuz  İnsan Kaynakları Yönetimi programı 2012 – 2013 Öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde açılarak, aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.Programdan 2021 sonu itibariyle 105 öğrenci mezun olmuştur. Programında  halen 51 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

Programın amacı :  Günümüzün modern ve hızla gelişen  Türkiye’sine katkı sağlayacak, işletmelerde fark  yaratıp, rekabet  üstünlüğü  sağlayarak ,  küresel  arenada  kıyasıya  mücadele  edecek  insan kaynağını sevk ve idare edecek İK yöneticilerini yetiştirmektir.

İKY Programını  başarıyla  bitirenler   ‘’ İnsan Kaynakları Meslek Elemanı ‘’   olarak   mezun olur  ve ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar gerek devlet kurumlarında gerekse özel sektör işletmelerinde iş bulabilirler. Çalışma hayatına İK meslek elemanı olarak başlayan biri kendini geliştirerek kurumlarında yönetim kademelerinde  en üst basamaklara kadar yükselebilirler.