Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Akreditasyon

Programımız Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve akreditasyon Derneği (ZİDEK) tarafından iki yıl süre ile akredite edilmiştir.