Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Program Eğitim Amaçları ve Çıktıları

Eğitim Amaçları:

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Programı mezunları;

  1. Ulusal ve uluslararası kuruluşların Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenir liderlik yapabilirler,
  2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma ve araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olurlar,
  3. Bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunurlar.

Program Çıktıları:

PÇ-1 Mühendisliğin temelini oluşturan matematik, istatistik, fen bilimleri ve alandaki mühendislik derslerinden kazandığı teorik ve uygulama bilgi ve becerilerini Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanındaki mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,

PÇ-2 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanındaki problemleri mühendis yaklaşımı ile analiz edip tanımlayabilme, formüle ederek çözüme yönelik modelleme yöntemlerini seçme becerisi,

PÇ-3 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanındaki karmaşık sistemleri, süreçleri, ürünler ve cihazları mevcut olanaklar ile belirli standartlara uygun biçimde tasarlayıp üretebilecek şekilde modern analiz ve tasarım yöntemlerini kullanabilme becerisi,

PÇ-4 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanındaki problemlerin çözümünde modern araç gereçleri, tasarım ve analiz yöntemlerini, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi,

PÇ-5 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanındaki problemlerin incelenmesi için ölçme deney sistemleri tasarlayabilme, deneyleri yürütebilme, veri toplayabilme ve sonuçları analiz edebilme becerisi,

PÇ-6 Disipline özgü ve disiplinler arası alanlarda bireysel çalışma ve takım çalışmalarında etkin olabilme, proje süreçlerinde sorumluluk alabilme becerisi,

PÇ-7 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında tasarım üretim ve sonuç raporları hazırlayabilme, etkin iletişim kurabilme, sunum tekniklerini etkin kullanarak kendini ifade edebilme becerisi,

PÇ-8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olabilme, güncel ve doğru bilgiye ulaşabilme, bilim teknoloji ve sanat alanlarındaki gelişmeleri takip edebilme ve kendini bu alanlarda geliştirebilme becerisi,

PÇ-9 Mesleki ve akademik etik değerler hakkında bilgi sahibi olup bu değerler bilincinde hareket edebilme ve mühendislik standartları hakkında bilgi sahibi olup kullanabilme becerisi,

PÇ-10 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında proje yönetimi, risk yönetimi, sürekli iyileştirmenin kontrolü, iş hayatındaki normlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi, girişimcilik ekosistemi ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve aktif rol alabilme becerisi,

PÇ-11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre, ekonomi, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi toplumsal konulardaki etkisi hakkında bilgi sahibi olabilme, bu alanlardaki mühendislik uygulamalarının hukuksal süreçleri hakkında bilgi sahibi olma,

PÇ-12 Mühendislik bilgilerinin yanında entelektüel bilgi sahibi, toplum içinde aktif rol alabilme, sanatsal ve kültürel yönlerini sürekli geliştirebilme ve topluma faydalı olabilme bilincine sahip olabilme.