Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Yaz Okulu

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’ ne ulaşmak için buraya tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Yaz Okulunda öğrenciler toplam en fazla 13 kredilik/20 AKTS’lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13’ün/AKTS’sinin 20’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz Okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 13 kredi saati/20 AKTS miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir.

Öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO’larını yükseltmek istedikleri dersleri Yaz Okulunda alabilirler.

Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Yaz Okulunda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve yarıyıl sonu sınavları yapılır, bütünleme sınavı yapılmaz. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına çeşitli sebeplerden dolayı giremeyen öğrenciler için mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır.

Yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alınabilir. Diğer üniversitelerden ders alabilmek için;

  • Ders alınacak üniversitedeki dersin, kayıtlı olunan üniversite ile ders içerikleri uyumlu olmalıdır. Ders içerikleri kayıtlı olunan üniversitedeki dersin öğretim üyesine onaylatılmalıdır.
  • Ders içerikleri uyumlu ise Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Transkript ve onaylı ders içerikleri ile Yaz Okulu Ders Alma Talep Dilekçesi” oluşturulmalıdır. Dilekçe oluşturma örneği için buraya tıklayınız.