Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Sosyal Sorumluluk Projeleri

  • Erzurum Merkez Köylerinde Atıl Durumda Bulunan Tarım Alet Makinalarının Mevcut Durumunun Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım İmkanlarının Belirlenmesi (2020)

Proje Özeti

Bu araştırma Erzurum merkez köylerindeki atıl durumda olan tarım alet ve makinalarının durumlarının belirlenmesi ve tekrar ekonomiye kazandırılması amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla, Erzurum merkeze bağlı 22 adet köyde atıl durumdaki tarım alet ve makinaları incelenmiştir. Bu makinalar kullanılamaz, tamir ve onarım ile kullanılabilir ve kullanılmayan olarak 3 sınıfa ayrılmıştır. Sonuç olarak, araştırma konusu olan köylerde bulunan makinaların geri dönüşüme gönderilerek ya da tamir onarım yapılarak yeniden kullanıma kazandırılabilme durumları belirlenmiştir.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yıldıran YILDIRIM

Araştırmacı: Resul POLAT

Proje Sonuç raporuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

  • Çiftçilerin Sahip Oldukları İlaçlama Makinalarının Kullanımına İlişkin Yeterlilik Seviyelerinin Belirlenmesi (2020)

Proje Özeti

Tarım ilaçlarının gerek çevre ve gerekse de insan sağlığın üzerinde çok büyük zararları vardır. Pestisitlerin yanlış uygulanması ekonomik kayıplara, etkin olmayan zararlı ya da hastalık kontrolüne, çevre kirliliğine ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Tarım ilaçlarının kullanımı birçok olumlu etkinin yanı sıra olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Günümüzde pestisit kullanımı oldukça yaygındır ve Dünya’da kullanılan pestisitlerin sadece % 25’i gelişmekte olan ülkelerdedir. Ancak eğitimsizlik ve bilinçli kullanım eksikliğinden dolayı pestisit kaynaklı akut zehirlenmelerin % 50’si ve buna bağlı ölümlerin % 75’i yine bu ülkelerde meydana gelmektedir. Ülkemizde tarım ilacı kullanımının sürekli belirtilen avantajları herkes tarafından bilinmekte ve dikkate alınmakta iken sakıncaları konusunda duyarsız kalınmakta, olumsuz etkilerini azaltacak çalışmalar yeterince yapılmamakta ve gerekli önlemler yeterince alınmamaktadır. Dünyada ve ülkemizde tarım ilacı uygulama teknolojisinin geldiği noktada bu zararları tamamen yok etmek mümkün olmasa da uygulama teknolojisindeki gelişmeler ve makinaların doğru ayarlanması ile çevreye ve insana verilen zararı azaltmak mümkündür. Konuyu bilen ve bilinçli bir çiftçi tarafından ilaçlama makinalarının doğru bir şekilde makinaların ayarlanması, uygun dozun seçilmesi ve bakımlarının yapılması ile ilaçlama uygulaması mevcut sorunların birçoğunun ortaya çıkmasını ve olumsuz etkileri önleyecek ve istenilen sonucun elde edilmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışma ile ülkemiz çiftçilerinin kullanmış oldukları ilaçlama makinaları ne kadar tanıdıklarını ve doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları belirlenecektir.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa Gökalp BOYDAŞ

Araştırmacı: Seyit ÖCİ

Proje Sonuç raporuna ulaşmak için buraya tıklayınız.