Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

     Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, bu alanda ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirilmesinin yanı sıra, tarımsal mekanizasyon alanındaki gelişmeleri, yenilikleri ve bölge koşullarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları, çiftçiye ya direkt ya da diğer tarımsal kuruluşlar aracılığıyla dolaylı olarak aktarma amacına yönelik olarak kurulmuştur. Bu amaçla günümüze kadar yapılan çeşitli araştırma, seminer, kurs ve demonstrasyon çalışmalarının yanı sıra bölgenin tarımsal mekanizasyon sorunları araştırılmış ve yapılan önerilerle bölge tarımına hizmet verme gayreti içerisinde olunmuştur. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünün akademik önceliklerinde örgün ve öğrenci aktif öğretme yönteminin benimsenmesi ve araştırma alanlarındaki önceliğin doğal kaynakların sürdürülebilirliği, enerji ve insan işgücü tasarrufuna yönelik, çevre sorunlarına duyarlı hassas tarım konularına verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Üniversitemizin uluslararası ilişkilerle ilgili politikası doğrultusunda Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünün ilgili bölümlerle karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ve ortak araştırma konularına eş güdümün sağlanmasına yönelik hedefleri bulunmaktadır. Eğitime yönelik hedefimiz ise; Çağdaş, demokrat, vatansever, üretken, değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilimsel anlayışa sahip, geleceğe yönelik hedefleri olan kültüre ve sanata duyarlı, yaşam boyu kendini yenilemeyi ve öğrenmeyi, öğrendiklerini çevresiyle paylaşmayı ilke edinen, yasalara ve insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dürüst ve sorumluluk alabilecek, çevre bilinci gelişmiş, tarım makinaları konusunda teorik ve uygulama bilgilerine sahip, güncel bilgiye ulaşabilecek mühendisleri ve yüksek mühendisleri yetiştirmektir.

                                                                                                                              Prof. Dr. Yıldıran YILDIRIM

                                                                                                                                            Bölüm Başkanı