Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölüm Seminerleri III

Bölümümüz öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Dr. Nazlı Müge Önder, 04.11.2022 tarihinde YZ1 dersliğinde “Ermeni Etnik ve Diasporik Kimliklerinin Sınırları: New York ve Toronto’daki İstanbul Ermenileri ve Ermenistan Ermenileri Karşılaştırması” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.