Uluslararası İlişkiler Bölümü

Programa Özgü Ölçütler

  1. Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramları anlama, kavramlararası ilişkileri kurabilme ve disiplinin alt konuları hakkındaki bilgileri edinebilme
  2. Uluslararası İlişkiler alanındaki kuramları bağdaştırabilme ve bu kuramlarla insan ve toplum ilişkilerini analiz edebilme
  3. Güncel ve tarihi siyaset ve uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri neden-sonuç ilişkileri bağlamında değerlendirebilme
  4. Siyasi ve uluslararası ilişkilerle ilgili kurumları temel modeller ışığında analiz edebilme güncel gelişmelerle ilişki kurabilme
  5. Uluslararası İlişkiler alanında problem çözme yeteneğini ve ilgili teknikleri kullanma becerisini elde edebilme
  6. Yerel, bölgesel ve küresel gelişmeleri izleme ve bunlar arasında ilişki kurabilme
  7. Türk Dilini etkin olarak kullanabilme araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
  8. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri sosyolojik iktisadi, felsefi, teknolojik ve diğer disiplinlerin temel kavramlarıyla ilişkilendirebilme
  9. Öğrenme sürecinde ve bilimsel araştırmada etik değerleri, takım çalışması ve girişim yeteneği edinme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme