Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarihçe

Atatürk
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans programı uluslararası ilişkiler
alanına uzman yetiştiren bir birim olarak YÖK’ün 23/09/2009 tarih ve 4778-30670
sayılı kararı ile kurulmuş, ilk mezunlarını ise 2012-2013 öğretim yılında
vermiştir. Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku anabilim
dallarından oluşan Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde cari usul, YLSY ve
ÖYP programları kapsamında istihdam edilen 1 profesör, 3 doçent, 6 doktor
öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi doktor, 3
öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Dört
yıllık uluslararası ilişkiler lisans programını bitirenlere “Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Diploması” verilir. Lisans programının ilk dört döneminde, diğer bölümlerle
ortak alınan dersler çoğunluktayken, son dört döneminde meslek dersleri ağırlıktadır.
Mesleki derslerde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi, yapısı, işleyişi,
dönüşümü, aktörleri, hukuksal çerçevesine ek olarak bölge çalışmaları ve
Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yeriyle ilişkili genel bir formasyon
kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünün Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı YÖK’ün 11/01/2022 tarihli
ve E-75850160-104.01.03.01-2073 sayılı yazısı çerçevesinde kurularak ile
2021-2022 öğretim yılı Bahar döneminde Tezli Yüksek Lisans programı için
öğrenci alımına başlanmıştır.

Bölüm tarafından
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör
hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, Atatürk Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organı
olarak Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak
yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan Uluslararası İlişkiler
Çalışmaları Dergisi, siyaset ve uluslararası ilişkiler çalışmaları alanlarında
yüksek bilimsel kaliteye sahip özgün araştırma, editöre mektup, kitap
incelemesi ve eleştirisi türündeki makalelerle literatüre katkı sunmayı
amaçlamaktadır.

Ayrıca, bölüm öğretim elemanları, Atatürk
Üniversitesi’ne bağlı Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi, İnsan Hakları
ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kudüs
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çeşitli akademik ve idari
görevler üstlenmektedirler. 2018 yılından itibaren ise Atatürk Üniversitesi’nin
kabul ettiği Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında
oluşturulmuş olan çeşitli koordinatörlük, ofisler ve komisyonlarda bölüm
öğretim üyeleri ve elamanları aktif olarak katkılar sunarken, üniversitenin
yeni vizyon ve misyonunun başarıya ulaşması için çalışmalarını sürdürmektedirler.

İstihdam alanı çok geniş olan bölüm
mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında; özel sektörde, medya, bankalar,
sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütlerde uluslararası ilişkiler uzmanı
olarak görev yapabilmektedir.