Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans programının açılması, birinci ve ikinci öğretim öğrenci alımına başlaması YÖK’ün 23/09/2009 tarih ve 4778-30670 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 2009 yılındaki kuruluşundan sonra ilk mezunlarını 2012- 2013 öğretim yılında veren Uluslararası İlişkiler Bölümü; Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır.

İlgili anabilim dallarında bir profesör, bir doçent, beş Dr. öğretim üyesi, iki Dr. öğretim görevlisi, bir Arş. Gör. Dr. ve üç araştırma görevlisi olmak üzere aktif şekilde göreve devam eden on üç öğretim üyesi ve elemanı bulunmaktadır.
Ayrıca YÖK’ün 11/01/2022 tarihli ve E-75850160-104.01.03.01-2073 sayılı yazısı ile 2021-2022 öğretim yılı Bahar döneminde Tezli Yüksek Lisans programı için öğrenci alımına başlanmıştır.