Uluslararası İlişkiler Bölümü

Program Öğretim Amaçları

  1. Öğrencilerin; ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki güncel konuları analiz edebilmelerini sağlamak
  2. Devletlerin ve uluslararası örgütlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve uluslararası sistemdeki yerlerini açıklayabilmelerine katkıda bulunmak
  3. Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanlarında elde ettikleri kazanımları meslek yaşamlarına aktarabilmelerine destek vermek
  4. Mesleki yabancı dil bilgisine sahip bireyler olabilmeleri için farkındalıklar oluşturmak
  5. Uluslararası ilişkiler alanına dair teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilecekleri şekilde toplumsal katkı üretebilme yetisi kazandırmak
  6. Kamu ve özel sektörün beklentilerini karşılayabilecekleri bilgi ve beceri donanımına sahip olabilmelerine ve etik değerler ile mesleki sorumluluk bilinci taşıyabilmelerine rehberlik etmek
  7. Profesyonel ve akademik kariyer yönetimini nasıl planlayıp uygulayabilecekleri üzerine destekte bulunmak
  8. Mesleki sınavlarda başarılı olabilmeleri için gerekli motivasyonu ve bilgiyi sağlamak.