Uluslararası İlişkiler Bölümü

Program Eğitim Amaçları


Eğitim 

Amaçları

EA1

Sosyal bilimler formasyonunu almış, evrensel etik değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, güncel uluslararası konuları analitik bir çerçeveden değerlendirerek iş yaşamına katkı sağlarlar. 

EA2

Disiplinde ve disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora programlarında özgün araştırmalar yaparlar. 

EA3

Kamu ve özel sektörde uzmanlık, yurtiçi ve/veya yurtdışı danışmanlık, halkla ilişkiler, profesyonel sivil toplum ve diplomasi alanlarında faaliyetler yürütürler.