Uluslararası İlişkiler Bölümü

Programa Öğretim Çıktıları

1. Program; Uluslararası İlişkiler disiplininin temel bileşenleri olan Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanlarında kuramsal, tarihsel, kavramsal ve metodolojik donanım sağlar.
2. Güncel, evrensel, multi-disipliner ve eleştirel bakış açısı sunar, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eder.
3. Uluslararası İlişkilerdeki güncel sorunlara ve araştırma konularına ilişkin bireysel ve takım olarak temel kaynakları tarama, araştırma ve sunum yapma becerisi kazandırır.
4. Eğitim ve meslek hayatında bilimsel ve etik değerlere azami ölçüde uygun hareket etme konusunda farkındalık sağlar.
5. Yabancı bir dil kullanarak uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve olgusal düzeyde gelişmeleri izleyebilme ve analitik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi kazandırır.
6. Alanla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışabilecek yetkinliğe sahip nitelikli uzman yetiştirilebilmesine imkân tanır.
7. Dijital dönüşüm alanındaki yansımaları takip edebilecek gerekli teknolojileri kullanabilme becerisi sunar.
8. İnsan haklarının evrenselliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesine katkıda bulunur.