Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölüm Seminerleri IV

Bölümümüz öğretim elemanlarından Dr.Öğr.Üyesi Murat KURUN, 18.11.2022 tarihinde YZ1 dersliğinde “Uluslararası Hukukta Yapay Adalar ve Tesisler” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.