Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı I: Mentör/İç Paydaş

Bölümümüz öğretim üyeleri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü bölüm başkanı Prof. Dr. Hüseyin Ali Kutlu’nun katılımıyla akreditasyon konulu bir toplantı yapmıştır. Toplantıda, akredite olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün bu süreçte yaşadıkları tecrübeler paylaşılmış ve bölümümüzün akreditasyon süreç takvimi ile görev paylaşımı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

Ayrıca toplantıda, Uluslararası İlişkiler Lisans Programı’nın Öğretim Yeterlilikleri’nin güncellenmesi kararlaştırılmış ve 19 maddelik mevcut çıktılar revize edilerek 8’e indirilmiştir.