Uluslararası İlişkiler Bölümü

VI. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’nde Bölümümüz Paneli

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Sait DİLEK, Dr. Öğr. Üyesi Müge YÜCE, Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÇELİK ve Öğr. Gör. Kemal GÖKÇAY, 18-21 Ekim 2023 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “VI. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi”ne “Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Paneli” adı altında katılım sağlayarak uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi aktarımında bulundular.