Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

Anabilim Dalları Kriter Komisyon Üyeleri

Analitik Kimya ADProf. Dr. Yücel KADIOĞLU Prof. Dr. Bilal YILMAZ
Biyokimya ADProf. Dr. Mine GÜLABOĞLU  
Farmasötik Mikrobiyoloji ADProf. Dr. Yasin BAYIR
Farmakognozi AD Farmasötik Botanik ADProf. Dr. Zühal GÜVENALP
Farmakoloji ADProf. Dr. Beyzagül ERKAYMAN
Farmasötik Toksikoloji ADProf. Dr. Fatma D. MİLOĞLU Doç. Dr. Şaziye Sezin YÜCELİK
Farmasötik Kimya ADProf. Dr. Halise İnci GÜL
Farmasötik Teknoloji ADProf. Dr. Meltem ÇETİN
Eczacılık İşletmeciliği ADDoç. Dr. Nurcan K. BAYGUTALP
Klinik Eczacılık ADProf. Dr. Halise İnci GÜL Doç. Dr. Rüstem Anıl UGAN