Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğinin 6. Maddesi çerçevesinde fakültemizde oluşturulan kurul üyeleri.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Adı ve Soyadı

İşveren Vekili

Prof. Dr. Fatma
DEMİRKAYA MİLOĞLU (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Rüstem
Anıl UĞAN (Dekan Yardımcısı)

İş Sağlığı ve  Güvenliği Uzmanı

Öğr. Gör. Fatma
YIDIRIM

İşyeri Hekimi

Doç.Dr..Zülküf KAYA

İnsan Kaynakları,
personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli personel

Seracettin
KARATOPRAK

Fakülte Sekreteri
V.

Şakir KARS

Personel İşleri

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

Bulunması halinde
formen, ustabaşı veya usta

 

Çalışan temsilcisi

Erhan ÇİL

Bilgisayar
İşletmeni

Reşat SOSLU

Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni

Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Çalışmaları için tahsis edilen Araştırma ve Öğrenci Laboratuvarı Temsilcileri.

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı- Öğrenci Laboratuvarı 1

 Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SEVİNÇ ÖZAKAR

Farmakognozi Laboratuvarı- Öğrenci Laboratuvarı 2- Mikroskop Laboratuvarı

 

 Dr. Öğr. Üyesi Hafize YUCA

Analitik Kimya Laboratuvarı- Enstrümental Analiz Laboratuvarı- Öğrenci Laboratuvarı 2

 

Doç. Dr. Onur ŞENOL

Biyokimya Laboratuvarı- Öğrenci Laboratuvarı 1

 

Arş. Gör. Dr. Zerrin KUTLU

 

Farmasötik Kimya Laboratuvarı- Öğrenci Laboratuvarı 2

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCA

Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı- Sitotoksiside Laboratuvarı- Öğrenci Laboratuvarı 1

 

Doç. Dr. Şaziye Sezin YÜCELİK

Farmasötik Botanik Laboratuvarı- Herbaryum Ünitesi- Öğrenci Laboratuvarı 2

 

Doç. Dr. Esen SEZEN KARAOĞLAN

 

Farmakoloji Laboratuvarı

 

Doç. Dr. Irmak FERAH OKKAY

 

 

Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunisa HANCI