Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

FARMAKTİF

Farmaktif Kulübünün Amacı

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda sosyal, kültürel, ve sportif gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak ve onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklerine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Eczacılık Fakültesinin kuruluş amacına uygun; edebi, kültürel ve bilimsel amaçlı faaliyetlerde bulunmaktır.

Farmaktif Kulübü Danışmanı: Doç. Dr. Alptuğ ATİLA
Farmaktif Kulübü Başkanı: Hatice Seda KAYA
Farmaktif Kulübü Başkan Yard.: Betül ATCI