Bilgi ve Belge Yönetimi

Erasmus Tanıtım Etkinliği

Bölümümüz tarafından 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizi yurtdışı öğrenci hareketliliği hakkında bilgilendirme ve teşvik etmek amacıyla 18 Kasım 2022 tarihinde bölümümüzün B-307 nolu amfisinde Erasmus tanıtım etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlik bölümümüz Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Malik YILMAZ’ın program tanıtımı ve Erasmus+ Programı ile Polonya Torun’da Nicolaus Copernicus Üniversitesi’ne giden bölümümüz öğrencilerden Fatma HASDEMİR’in sunumu ile gerçekleşmiştir.