Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölüm Tanıtımı

“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunları, aldıkları dersler doğrultusunda, başta ülkemizdeki kütüphanelerde olmak üzere (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, özel araştırma kütüphaneleri), çeşitli bilgi merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Vakıflar Arşivi, Tapu Kadastro Arşivleri ile kurum ve kuruluş arşivlerinde çalışma imkanı bulabildikleri gibi, Internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim işlemleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda, bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Tanıtım Videosu

Yök Atlas Bölüm Hakkında Bilgiler

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=101410815