Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölüm Kurulu Kararları

 • 2023-2024 Akademik Yılı görev dağılımı güncellendi (Tarih: 29.09.2023 Karar No: 28). Güncel görev dağılımı bölüm web sayfası hakkımızda başlığı altında yayımlanmıştır. 
 • Program izleme, iyileştirme ve eğitim-öğretim değerlendirme raporu tamamlanıp gönderildi (Tarih: 28.08.2023 Karar No: 27)
 • Ortak zorunlu derslere bağlı olarak AKTS güncellemeleri yapıldı (Tarih: 10.07.2023 Karar No: 26)
 • Sınavlar sonrası uzaktan eğitim süreci ile ilgili değerlendirmeler yapıldı (Tarih: 26.06.2023 Karar No: 25).
 • Mezuniyet etkinliğinin yüz yüze yapılmasına karar verildi (Tarih: 05.05. 2023 Karar No: 24)
 • Arkeoloji bölümü ile yandal çalışmaları başlatıldı (Tarih: 17.04.2023 Karar No: 23).
 • Derslerin çevrimiçi yürütülmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı (02.03.2023 Karar No:  22).
 • Deprem bölgesindeki öğrencilerimizle iletişime geçilmeye çalışarak ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik talepler ve öneriler değerlendirildi (Tarih: 17.02.2023 Karar No: 21).
 • Program akreditasyonu için FEDEK’e başvuru yapıldı (Tarih: 20.10.2023 Karar No: 20).
 • İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ile çift anadal yapılamasına ilişkin başvuruda bulunuldu (Tarih: 16.12.2022 Karar No: 19).
 • Çift anadal programı kapsamında İletişim Fakültesi Gazetecilik programına kontenjan açılması, yandal ile ilgili kriterlerin ve açılabilecek bölümlerin belirmesi gibi konular görüşülmüş ve kararlar alınmıştır (Tarih: 11.11.2022 Karar No: 18).
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon etkinlikleri görüşüldü (Tarih: 07.10.2022 Karar No: 17).
 • Arşiv Koordinatörlüğü faaliyetlerine başlandı (Tarih: 17.19.2022 Karar No: 16)
 • Yeni müfredata geçiş çalışmaları değerlendirildi (Tarih: 12.08.2022 Karar No: 15)
 • Açılabilecek yaz okulu dersleri ile öğrencilerin üniversite içi ve üniversite dışı yaz okulu ders talepleri değerlendirildi (Tarih: 13.07.2022 Karar No: 14). 
 • 2021-2022 bahar yarılı değerlendirmesi yapıldı (Tarih: 17.06.2022 Karar No: 13)
 • Üniversitemiz genelinde alınan müfredat düzenleme kararı sonrasında Bölümümüz müfredatına eklenecek yeni dersler ve kapatılacak dersler hakkında istişare de bulunuldu (Tarih: 13.05.2022 Karar No: 12)
 • Bahar dönemi ara sınavlar ve COVİD-19 salgınına uygun olarak sınavlarda sınıf yoğunluğu değerlendirilip dağılımlar düzenlenmiştir (Tarih: 15.042022 Karar No: Karar No: 11).
 • Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart 2022’de Erzurum’da gerçekleştirilecek etkinliklere öğrencilerin ve akademik personelin katılımının sağlanması için kararı alındı (Tarih: 13.03.2022 Karar No: 10)
 • Bölümümüz bünyesinde uluslararası akademik bir dergi oluşturulmasına ve dergi editörlüğünü Dr.Öğr.Üyesi Nermin Çakmak’ın yürütmesine karar verildi (Tarih: 18.02.2022 Karar No: 9)
 • Sınav Kağıtlarının FEDEK kapsamında düzenlemesi için bilgilendirme yapılmıştır (Tarih: 24.01.2022 Karar No: 8)
 • 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Final ve Bütünleme sınavlarının düzenlenmesine ilişkin görüşler sunulmuştur. Sınavların uygulama usul ve esasları hakkında bilgilendirme yapılmıştır (Tarih: 24.12.2021 Karar No: 7).
 • FEDEK kapsamında sınav kağıtlarının arşivlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı (Tarih: 29.11.2021 Karar No: 6)
 • 2022 yılı Kütüphane Haftasında bir panel yapılması kararı alınmıştır (Tarih: 12.11.2021 Karar No: 5)
 • “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi – Yöneticilerle Kültürel Dönüşüm Çalışmaları” konusu ile ilgili komisyonlar oluşturuldu ve komisyonların Başkan ve Üyeleri belirlendi (Tarih: 08.10.2021 Karar No: 4)
 • Pandemi sürecinde derslerin işlenişi ve alınacak tedbirler; pandemi sürecinde eğitim ve öğretim de uygulanacak esaslar (Rektörlüğümüzün belirlediği) bölüm öğretim elemanlarına aktarıldı (Tarih: 28.09.2021, Karar No: 3)
 • FEDEK Öz Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasına karar verilmiştir (03/01/2020 Karar No: 2). 
 • Akreditasyon için gerekli şartlar görüşüldü. Yol haritası belirlendi (Tarih: 03.12.2019, Karar No: 1).