Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi Kulübü

Atatürk Üniversitesi toplumsal duyarlılığın ve insan ilişkilerinin ön planda tutulduğu bir üniversitedir. Bu ortamda öğrenciler, yalnızca iyi bir meslek ve iş için gerekli bilgilerle değil, uygarlığın temel kavramlarıyla da donatılarak iyi bir aydın olma yolunda yönlendirilir. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak değerlendirebilmeleri ve geliştirebilmeleri amacıyla kurulmuş değişik ilgi alanlarını kapsayan çok sayıda öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Üniversitemizde, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren ve sayıları 50’i geçen bu kulüplere isteyen her öğrenci üye olabileceği gibi; kulüp faaliyetlerinden izleyici olarak da faydalanabilmektedirler. Kulüplerin her biri için ayrı ayrı kulüp odaları tahsis edilmiştir.

Bölümümüz öğrenci kulübü olarak aktif faaliyet gösteren bilgi kulübü her yıl yeni etkinliklerle toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Öğrencilerimiz bilgi kulübü ile demokratik bir ortamda etkinlikler yaparak hem kendilerini geliştirmekte hem de topluma katkı sağlamaktadır.