Bilgi ve Belge Yönetimi

Çift Anadal/Yandal Programı

Fakültemiz Yönetim Kurulunun 20.12.2022 tarihli oturumunda alınan E-82806933-050.02.04 -2200426545 sayılı, 2022/60 Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversitemiz Senatosunun 02.06.2023 tarihinde 17 sayılı oturumunda alınan 65 sayılı kararı ile bölümümüz öğrencileri aşağıda belirtilen bölümler ile çift anadal veya yandal yapabilmektedirler.

Çift Anadal
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
 
Yan Dal
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü

Atatürk Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Çift Anadal Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Yandal Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.