Bilgi ve Belge Yönetimi

Çift Anadal/Yandal Programı

Fakültemiz Yönetim Kurulunun 20.12.2022 tarihli oturumunda alınan E-82806933-050.02.04 -2200426545 sayılı, 2022/60 Yönetim Kurulu Kararı ile bölümümüz öğrencileri aşağıda belirtilen bölümler ile çift anadal veya yandal yapabilmektedirler.

Çift Anadal Programları

Edebiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Gazetecilik Bölümü

Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Edebiyat Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Tarih Bölümü

Atatürk Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Çift Anadal Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Yandal Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.