Bilgi ve Belge Yönetimi

Staj

Bölümümüz lisans öğrencileri öğrenimleri süresinde staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin kuramsal bilgi birikimlerini bilgi merkezlerinde uygulayabilmelerini sağlama ve mesleki deneyimlerini geliştirme amaçlarını taşıyan stajlar, altıncı yarıyıl sonunda araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri,  kurum kütüphaneleri, özel kütüphaneler ve arşivler, müzeler, dokümantasyon/enformasyon merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin,  belirlemiş oldukları bilgi merkezlerinde stajlarını 24 iş günü içinde tamamlamaları, bilgi merkezindeki işleyişi ile deneyimlerini anlatan bir staj raporu hazırlayarak, Staj Koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen Stajyer Değerlendirme Formu ve Staj Notu Formu kurum tarafından doldurularak kapalı zarfla Staj Koordinatörüne teslim edilmelidir.

Öğrencilerin staj gerçekleştirecekleri kurumda  Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik ya da Dokümantasyon/Enformasyon bölümlerinden mezun en az 1 kişinin çalışması ön koşuldur. 

Staj için ön başvuru isteyen kurumlar için aşağıda belirtilen Staj Ön Başvuru Formu doldurulmalıdır.

STAJ AŞAMALARI

  1. Öğrenci tarafından staj yapılacak kurumun belirlenmesi ve kurumla staj tarihlerinin belirlenmesi hakkında görüşülmesi (Staj başlama ve bitiş tarihleri Atatürk Üniversitesi Akademik Takvimine dahil olmayacak şekilde belirlenmelidir.)
  2. Staj başlama tarihinden en geç 21 gün önce OBS üzerinden staj başvuru işlemlerinin tamamlanması
  3. Staj Koordinatörü, Fakülte Koordinatörü ve SKS Dairesi Staj Sigortası girişinin yapılması.
  4. Oluşan staj belgesi ile staja başlanması.
  5. Stajın başarıyla tamamlanması.
  6. 7. yarıyıl başında Staj Raporu, Stajyer Değerlendirme Formu ve Staj Notu Formu’nun Staj Koordinatörüne teslim edilmesi.
  7. Staj notunun girilmesi.

FORMLAR

Staj ön başvuru formu

Staj notu formu

Stajyer Değerlendirme Formu