Bilgi ve Belge Yönetimi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün kuruluşu, Prof. Dr. Saime İnal Savi, Prof. Dr. Muhan Bali ve Doç. Dr. Yılmaz Özbek’ten oluşan bir komisyonunun, “ülkemizde gereksinim duyulan profesyonel kütüphanecilerin yetiştirilmesi gerektiği” yönünde hazırladıkları bir raporla gündeme gelmiştir. Gerekli girişimlerin yapılması neticesinde, YÖK Yürütme Kurulu’nun 11.08.1994 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanun’un 3. maddeleri uyarınca, Atatürk Üniversitesi bünyesinde bir Kütüphanecilik Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür.

Türkiye’deki diğer kütüphanecilik bölümlerinde olduğu gibi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili kararı ile bölümümüzün adı da 2007 yılından itibaren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiş ve öğretim programı da bu doğrultuda yeniden yapılandırılmıştır. 2008-2009 yılında 30 öğrenci ile öğretime başlayan bölümümüz, 1 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.