Bilgi ve Belge Yönetimi

Öğretim Elemanları Danışmanlık, komisyon ve Koordinatörlük Görev Dağılımları

Bilgisayar Laboratuvarı Koordinatörü

Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Bologna Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Bölüm Web Koordinatörü

Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT

Mevlâna Değişim Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Orhun Koordinatörü

Doç. Dr. Malik YILMAZ

Öğrenci Kulübü Danışmanı (Bilgi Kulübü)

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Bölüm Proje Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Bölüm TÜBİTAK Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Patent/Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Ders ve Sınav Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Birim Kalite Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Aydemir ŞENAY

Üye: Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

Üye: Mehmet TURAN (Öğrenci)

İntibak Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

Öğretim Programı Güncelleme Karar ve Koordinasyon Kurulu Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Malik YILMAZ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT

Üye: Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Çift Anadal / Yandal Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Üye: Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Stratejik Plan Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

Bölüm Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Üye: Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Bilişim ve Kütüphane Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Malik YILMAZ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Mezun İzleme Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Üye: Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Değişim Programları Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Doç. Dr. Malik YILMAZ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT

Üye: Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

Öğrenci İlişkileri Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS

Eğitim-Öğretim Komisyonu:

Başkan: Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT

Üye: Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER

Akademik Teşvik Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Üye: Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Lisans Danışmanlıkları (2023-2024 Akademik Yılı)

1.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYURT

2.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

3.Sınıf

Doç. Dr. Malik YILMAZ

4.Sınıf ve Uzatmalı Öğrenciler

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDEMİR ŞENAY

Fakülte Dışı Görevler

Arşiv Hizmetleri Koordinatörü

Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ömer KOÇAK

Akademik Yazım Ofisi

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Ömer KOÇAK