Bilgi ve Belge Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çakmak “Atatürk Üniversitesi Metodoloji Ofisi” tarafından düzenlenen webinara konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çakmak, 29 Aralık 2022 tarihinde “Atatürk Üniversitesi Metodoloji Ofisi” tarafından “Literatür Derleme Yöntemleri: Sistematik Derleme, Meta Analiz, Meta Sentez ve Bibliyometrik Analiz” konusunda düzenlenen webinara konuşmacı olarak katılmıştır.