Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölüm Tanıtımı

Bölüm Tanıtımı

Ülkemizde Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili ilk yükseköğretim faaliyetleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1954-1955 öğretim yılında Kütüphanecilik Enstitüsü adı altında başlamıştır. Kütüphaneciliğin üniversite düzeyinde verilmesiyle meslek olarak kabul edilmesi sağlanmış ve kütüphanecilik ülkemizde bilimsel niteliğe kavuşmuştur. Kütüphanecilik Enstitüsü 1964 yılında Kütüphanecilik Bölümü adını almıştır. 1989-1990 öğretim yılında Dokümantasyon-Enformasyon ile Arşivcilik Anabilim Dalları oluşturulmuş, böylelikle Kütüphanecilik de dâhil olmak üzere üç Anabilim Dalı, bölümün bünyesinde yer almıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile yeni adı “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” olan bölüm, 2002-2003 öğretim yılından itibaren bölüm düzeyinde ve eşit ağırlıklı puan türüne göre öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bu Bölümü İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve özel bir üniversite olarak Başkent Üniversitesi içinde kurulan “Kütüphanecilik”, “Arşivcilik” daha sonra da Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri izler.