Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İç Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü arasında 1 Mart 2022 tarihinde bir iç paydaş toplantısı gerçekleştirildi. İki bölümün bölüm başkanları ve öğretim üyelerinin iştirak ettiği toplantıda bölümler arasındaki iş birliği üzerine birtakım görüşmeler gerçekleştirildi. İki bölümün de birbirinden istifade etmesi amacıyla ortaya konulan teklifler değerlendirildi ve ortak bir çalışma programı belirlendi. Bu kapsamda alınan ilk kararlardan biri ise önümüzdeki akademik yıldan itibaren uygulamaya konulması hedeflenen yan dal programının kabulü oldu.