Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon; Orta Asya başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış olan Türklerin dil ve lehçelerini, edebiyatlarını ve kültürlerini öğretmek, Türk Dünyasının diğer kurumlarıyla eğitim ve kültür alanlarında iş birliği yapmak, bilimsel, edebî ve fikrî eserler ortaya koymak, alanına hâkim, milletine hizmet etmeyi hedefleyen yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir. 

Vizyon; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak, önümüzdeki süreçte Bölümü, bu alanın önemli bir merkezi hâline getirmektir.