Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Komisyonlar

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR                 

Bölüm Başkan Yardımcıları
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI

Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Kuzey- Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ  (Çuvaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Bölüm Kurulu
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ (Çuvaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Bölüm Akademik Kurulu
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümü Öğretim üyeleri

Stratejik Planlama ve Akreditasyon  Komisyonu
Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Üye)

İletişim ve Tanıtım Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Moldir ILGIŞEVA (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)
Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN (Üye)

İntibak Komisyonu:
Dr. Öğr Üyesi Nursan ILDIRI (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Moldir ILGIŞEVA (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI (Üye)
Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN (Üye)

Öğrenci Değişim Programları Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI (Üye)

Müfredat Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Başkan)
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Moldir ILGIŞEVA (Üye)
Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI (Üye)

Öğrenci İlişkileri Komisyonu
Doç. Dr. Recai KIZILTUNÇ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI (Üye)
Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN (Üye)

Eğitim Komisyonu
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)

Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)
Arş. Gör. S. Betül AKBULUT TAYHAN (Üye)

Mezun İzleme Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Moldir ILGIŞEVA (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)
Arş. Gör. S. Betül AKBULUT TAYHAN (Üye)

Program Değerlendirme ve Müfredat Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Başkan)
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Moldir ILGIŞEVA (Üye)
Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI (Üye)

Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Üye)
Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Üye)

Bölüm Akademik Performans Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Üye)
Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Üye)

FEDEK Komisyonu
Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Üye)
Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Üye)
Doç. Dr. Recai Kızıltunç (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Moldir ILGIŞEVA (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI (Üye)
Arş. Gör. Dr. Elif KOÇ (Üye)
Arş. Gör. S. Betül AKBULUT TAYHAN (Üye)