Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Komisyonlar

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR                 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Kuzey- Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ  (Çuvaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL   (Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve     Edebiyatları)

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU   (Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Kuzey- Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ  (Çuvaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI  Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm Akademik Kurulu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümü Öğretim üyeleri

Stratejik Planlama ve Akreditasyon  Komisyonu

Prof.Dr. Sedat ADIGÜZEL

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI

İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

Doç.Dr. Mayramgül DIYKANBAY

Dr. Öğr Üyesi Nursan ILDIRI

Dr. Öğr. Üyesi Sinan  DİNÇ

Arş. Gör. Dr. Esra YAVUZ ACAR

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN

İntibak  Komisyonu:

Prof.Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Başkan)

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Arş. Gör. Elif KOÇ

Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI

Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN

Öğrenci Değişim  Programları Komisyonu:

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Arş. Gör. Elif KOÇ

Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI

Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN

Ölçme  ve Değerlendirme Komisyonu:

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR

Doç. Dr. Recai KIZILTUNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan DİNÇ

Arş. Gör. Dr. Esra YAVUZ ACAR

Öğrenci İlişkileri  Komisyonu:

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (BAŞKAN)

Arş. Gör. Dr. Esra YAVUZ ACAR

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Arş. Gör. Elif KOÇ

Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI

Arş. Gör. Sümeyye Betül AKBULUT TAYHAN

Eğitim Komisyonu:

Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI

Arş. Gör. Dr. Esra YAVUZ ACAR

Arş. Gör. Elif KOÇ

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Hüseyin Baydemir (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Dinç

Dr. Öğr. Üyesi Nursan Ildırı

Arş. Gör. Fatih Ekici

Arş. Gör. Elif Koç

Arş. Gör. S. Betül Akbulut Tayhan

Müfredat Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman Efendioğlu (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Nursan Ildırı

Arş. Gör. Dr. Esra Yavuz Acar

Arş. Gör. Fatih Ekici