Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Türk Dünyası Kulübü

Asli unsurunu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu kulübün amacı, hedef kitlenin özellikle Türk Dünyası ile ilgili bilimsel, kültürel, sanatsal ve edebi alanlarda faaliyetler düzenleyerek bireysel gelişim ve toplumsal etkileşimlerini sağlamak, bu kitleyi sosyal sorumluluk projeleriyle aynı ideler etrafında toplayarak ortak karar alma kabiliyetlerini pekiştirmek, Türkiyeli öğrenciler ile diğer Türk devlet ve topluluklarından gelen öğrenciler arasında iletişim kurmaktır.