Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hüseyin Baydemir
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postahbaydemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8157) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversiyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversiyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2006
 • Doçent, Atatürk Üniversiyesi, Edebiyat Fakültesi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mayramgül Dıykanbay
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postamayramgul.diykanbayeva@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8160) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Öğretim Görevlisi, Atattürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
 • Lisans, Kırgız Devlet Milli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatları, 1998
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sedat Adıgüzel
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postasadiguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8156) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güneybatı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Güneybatı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Süleyman Efendioğlu
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postasefendioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8159) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2009
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Recai Kızıltunç
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postarecai.kiziltunc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8158) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Array, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ekici
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postafatih.ekici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8167) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Uppsala University, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology, 2010
 • Lisans, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, St. Petersburg State University, Faculty of Philology, Department of Russian Language & Culture, 2012
 • Yüksek Lisans, Kazan Federal University, Institute of Philology and Arts, Department of Tatar Language History and Turkic Linguistics, 2012
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, 2015
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 2022
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Moldır Ilgısheva
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postamoldir.ilgisheva@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8168) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Kazak Yenilikçi Fen Bilimler ve Hukuk Üniversitesi, 011700 Kazak dili ve edebiyatı, 2009
 • Yüksek Lisans, Kazak Yenilikçi Fen Bilimler ve Hukuk Üniversitesi, 6М020500 Dilbilimci, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı , 2021

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nursan Ildırı
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postanursan.aslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8161) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili, 2010
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Güneybatı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Karkınlı
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postareyhan.karkinli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8166) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Niğde Üniversitesi, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI,
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Dinç
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postasinandinc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8162) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Dövletmemmet Azadı Türkmen Devlet Dünya Dilleri Enstitüsü, Türkmen Dili ve Edebiyatı, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2005
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Dili, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Elif Koç
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postaelif.kolikpinar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8163) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2013
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, 2017
 • Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ayşenur Kaplan
Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postaaysenur.kaplan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye Betül Akbulut Tayhan
Güney-Batı (0ğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Postabetul.tayhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8164) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Uzmanlık, Ankara Üniversitesi, Kazak Türkçesi,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Edebiyatı, 2019