Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölüm Tanıtımı

Bölümde Türk dili, Türk dilinin yapısı, Türk lehçeleri ve edebiyatları, bunların özellikleri ve gelişimleri üzerinde durulur. Türk edebiyatının tarihi gelişimi, bugünkü durumu ve eserleri incelenir. Bölüm mezunları öğretmen olabilirler. Üniversitelerin Türkoloji bölümlerine araştırma görevlisi olarak atanabilirler. Kültür Bakanlığında, ataşeliklerde, televizyon kanallarında görev alabilirler. Özel yeteneği olanlar gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü, sosyal bilimler alanındaki bölümlerin gittikçe önem kazandığı son yıllarda itibar gören bölümlerden biri haline gelmiştir. Bölümün kuruluş amaçlarından ilki ve en önemlisi, disiplinler arası çalışmalar yapabilen, Türkiye ve Türk dünyası arasında köprü vazifesi üstlenebilecek çok sayıda Türk lehçesini bilen Türkologlar yetiştirmektir. Bölüm kalitesi gittikçe artan öğrenci profili ve özel üniversitelere kıyasla oldukça zengin akademisyen kadrosu ile bunu büyük oranda başarmıştır.