Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel Tarafından “Şiir, Millî Kültür ve Mağjan Jumabay” Konulu Konferans Verildi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel tarafından fakültemiz konferans salonunda öğrencilerimize “Şiir, Millî Kültür ve Mağjan Jumabay” konulu bir konferans verildi. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdikleri konferansta ÇENGEL, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy ve Kazak millî şairi Mağjan Jumabay ekseninde Türk Dünyasında birlik, bağımsızlık ve hürriyet fikrine vurgu yaptı. Ayrıca ÇENGEL, geçmişten günümüze Türk kültüründe her daim var olan “merhamet”, “adalet” ve “özgürlük” kavramlarının önemine dikkat çekti.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’e Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Mert, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Adıgüzel ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mayramgül Dıykanbay tarafından plaket ve çiçek verildi.